ANDRZEJ ROGOŃ

To nie był prosty brief. Jak powiedzieć o ograniczaniu praw i swobód obywatelskich tak, żeby nie pokazywać polityków i nie mówić o rządzie, ale podkreślić powagę sytuacji?
Niedola zwierząt często porusza znacznie bardziej, niż ludzka niedola. Zwierzęta są bezbronne.
Serią ilustracji jasno i dobitnie zobrazowane zostały zagrożenia obecnej polityki.
Niuansem było polskie "pochodzenie" zwierząt.
Amnesty wykorzystywało je do komunikacji codziennej i do zbierania datków z 1%.

1x nominacja do Kampanii Społecznej Roku

Moja rola:
insight, koncept i propozycje ilustracji